پست اینستاگرامی تلخ پانته آ. بهرام +عکس

پانته آ. بهرام مغموم است. به مناسبت چهلیمن روز درگذشت مادرش. او با انتشار عکس زیر در اینستاگرام نوشت: پرنده پر زد و با پرزدن تمامت خود را پراند در پرواز، شعاع قامت سرخ مثلثش در نور، تناسخ همه اشکال هندسی در اوج، تناسخ همه اشکال آسمانی بود… گرفتمش که نیفتد، به جای افتادن، پرید […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies